61
48
47
156
60
51
46
157
33
20
22
75
21
27
35
83
20
21
34
75
17
18
28
63
13
15
18
46
12
8
7
27
10
12
11
33
10
5
12
27
 
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 40-49 ปี  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์ทีม 3 คน  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบที่ 2  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบที่ 2  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบที่ 2  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
08:30 เทนนิส - ประเภททีม  วันที่ 2  คู่ที่ 18  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบที่ 2  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
08:30 เทนนิส - ประเภททีม  รอบที่ 2  คู่ที่ 20  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สายบน  รอบสาม  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารอเนกประสงค์ 3 มก.กพส.
09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สายบน  รอบสาม  คู่ที่ 20  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารอเนกประสงค์ 3 มก.กพส.
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาคารพลศึกษา 2
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษา 2
10.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามฟุตบอล 3 (สนามรักบี้ฟุตบอล)
10.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 19  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามฟุตบอล 4 (สนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.)
10.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 20  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
สนามฟุตบอล 5 (สนามหน้าอาคารพลศึกษา 2)
10.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย I  รอบแรก  คู่ที่ 21  
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามฟุตบอล 2 (ข้างสนามกีฬากลาง 1 มก.กพส.)
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สนามเปตอง มก.กพส.
10.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส.
10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส.
10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส.
10:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส.
10:00 โบว์ลิ่ง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
นิวสตาร์โบว์ล อิมพิเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว 81
10:00 โบว์ลิ่ง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  
นิวสตาร์โบว์ล อิมพิเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว 81
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 2  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 3  รอบที่ 4  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย สาย 4  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง สาย 1  รอบที่ 4  Heat 1  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย  รอบรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย  รอบรองชนะเลิศ  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง  รอบรองชนะเลิศ  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
สนามเปตอง มก.กพส.
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สายล่าง  รอบสาม  คู่ที่ 21  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาคารอเนกประสงค์ 3 มก.กพส.
10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สายล่าง  รอบสาม  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารอเนกประสงค์ 3 มก.กพส.
10:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาคารพลศึกษา 2
10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารพลศึกษา 2
10:30 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง  รอบรองชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มก.กพส.
11.30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย J  รอบแรก  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามฟุตบอล 3 (สนามรักบี้ฟุตบอล)
11.30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย K  รอบแรก  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนามฟุตบอล 4 (สนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.)
11.30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย L  รอบแรก  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สนามฟุตบอล 5 (สนามหน้าอาคารพลศึกษา 2)
11.30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย M  รอบแรก  คู่ที่ 25  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามฟุตบอล 2 (ข้างสนามกีฬากลาง 1 มก.กพส.)
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 1  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
11:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาคารพลศึกษา 2
11:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารพลศึกษา 2
12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 2
12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาคารพลศึกษา 2
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย N  รอบแรก  คู่ที่ 26  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามฟุตบอล 3 (สนามรักบี้ฟุตบอล)
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย O  รอบแรก  คู่ที่ 27  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามฟุตบอล 4 (สนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.)
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย P  รอบแรก  คู่ที่ 28  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สนามฟุตบอล 5 (สนามหน้าอาคารพลศึกษา 2)
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย P  รอบแรก  คู่ที่ 29  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามฟุตบอล 2 (ข้างสนามกีฬากลาง 1 มก.กพส.)
13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอเนกประสงค์ 1 มก.กพส.
13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคารอเนกประสงค์ 2 มก.กพส.
13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สายบน  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารอเนกประสงค์ 3 มก.กพส.
13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สายล่าง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารอเนกประสงค์ 3 มก.กพส.
13:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
13:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
13:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
13:00 เทนนิส - ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส 1 มก.กพส.
13:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารพลศึกษา 2
13:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 2
14.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
14.30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 31  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สนามฟุตบอล 4 (สนามกีฬากลาง 2 มก.กพส.)
14.30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 32  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามฟุตบอล 5 (สนามหน้าอาคารพลศึกษา 2)
14.30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 33  
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สนามฟุตบอล 2 (ข้างสนามกีฬากลาง 1 มก.กพส.)
14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 13  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาคารพลศึกษา 2
14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารพลศึกษา 2
14:30 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 30  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สนามฟุตบอล 3 (สนามรักบี้ฟุตบอล)
14:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาคารอเนกประสงค์ 1 มก.กพส.
14:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารอเนกประสงค์ 2 มก.กพส.
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์เดี่ยว มือ 2  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบแรก  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสอง  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบสาม  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
14:30 สนุกเกอร์ บิลเลียด - สนุกเกอร์อายุ 50 ปี ขึ้นไป  รอบรองชนะเลิศ  
สนามโปโลสนุกเกอร์ จังหวัดนครปฐม
15.00 เปตอง - ทีม 2 คน ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามเปตอง มก.กพส.
15.00 เปตอง - ทีม 2 คน หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเปตอง มก.กพส.
15.10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 10  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
15.50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 11  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส.
15:00 แบดมินตัน - ทีม  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30  
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพลศึกษา 3 มก.กพส.
16.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 34  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามฟุตบอล 3 (สนามรักบี้ฟุตบอล)
16.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารอเนกประสงค์ 1 มก.กพส.
16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารอเนกประสงค์ 2 มก.กพส.
16:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาคารอเนกประสงค์ 3 มก.กพส.
17.10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 13  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
17.50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
18.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
19.10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.
19.50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มก.กพส.